SVETOVANJE
Svetujemo na vseh področjih našega delovanja – pri izvedbi elektro inštalacij, pri vzdrževanju orodij in aparatov, da bodo čim redkeje na servisu ter pri izbiri artiklov, ki  jih nudimo v naši trgovini.

Svetujemo:
    • na kakšen način izvesti elektro inštalacije,
    • kako sanirati dotrajane inštalacije (zadeve delno adaptirati ali v celoti zamenjati),
    • kako sanirati oz. zamenjati zastarele in nevarne inštalacije in elektro omare,
    • kako izvesti prenapetostne zaščite individualnih hiš in industrijskih objektov (strelovodna inštalacija, ozemljitev in vse ravni prenapetostnih zaščit),
    • svetujemo pri izbiri razsvetljave v individualnih hišah in industrijskih objektih (tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov), predvsem v smeri izbire varčnejših oz. energetsko učinkovitejših rešitev.